Over Vaders

Hier plaatsen wij artikels, ideeën, gedachten, vragen en meer over ‘vaders’.

Voel u vrij om ten alle tijden te reageren, te inspireren, te vragen en te melden.

 

Justus van dillens onderzoek naar de rechten van de vader:

Tijdslijn vaderrecht

 

Vóór de negentiende eeuw is er nooit sprake geweest van overheidsbemoeienis op het gebied van rechten van de ouders wat betreft hun kinderen. De ouders en de kinderen werkten allemaal samen in de opkomende fabrieken. Pas vanaf 1901 ging alleen de vader werken om geld te verdienen om het gezin te onderhouden. De vrouwen en kinderen waren vrijgesteld van arbeid en de vrouw nam thuis de zorg voor de kinderen op zich.

 

1901 – Kinderwetten van 1901: na echtscheiding wordt één van de ouders tot voogd benoemd. De ouder die niet als voogd werd benoemd werd uit het ouderlijk gezag ontzegd. De ouder die de voogdij over het kind kreeg bepaalde of en wanneer de niet-voogd het kind mocht zien.

 

Dit was het begin van ‘de eeuw van het éénhoofdige gezag’ die tot 1998 zou duren.

In 1970 steeg het aantal echtscheidingen explosief door de verzelfstandiging van de economische situatie van de vrouw. De vrouwenbewegingen kwamen op waarin de vrouwen de vaders die voogdij over hun kind eisten als machtswellustelingen gezien werden.

 

1971 – Wet aangenomen in Burgerlijk Wetboek dat ouders na scheiding een omgangsregeling kunnen treffen. Het advies aan de minister was om omgang als wederzijds recht in te voeren, maar onder druk van de vrouwenbeweging is dit in een ‘voorlopige’ beperkte regeling blijven steken.

 

1981- Wetsvoorstel aangenomen in Tweede kamer waarin kind en ouder wederzijdse bevoegdheid tot omgang kregen. In 1985 afgeblazen onder druk van de vrouwenbeweging.

 

1990 – Recht op wederzijdse omgang met kind in de wet vastgelegd maar onder strenge voorwaarden waar de belangen van het kind een beslissende rol spelen.

 

1995 – Indienen wet op gezamenlijk gezag na scheiding. In 1998 wordt deze wet aangenomen en van kracht.

 

2007 – Gelijkwaardigheid van beide ouders zonder huwelijk wettelijk vastgelegd en vanaf 2009 van kracht.

 

Nieuwe wet 2009

-zelf opstellen ouderschapsplan na scheiding, verdeling zorg en opvoedtaken, niet meer omgangsrecht. De ouders moeten dit opstellen evt met medewerking van mediator. Vaak is dit ouderschapsplan een omgangsregeling van hoe vaak wie het kind ziet maar dan in een nieuw jasje van ouderschapsplan. Als dit niet lukt is er rechtsgang. De moeder werkt vaak niet mee aan het ouderschapsplan omdat de moeder weet dat er dan rechtsgang is en de het gezag toch vaak 100% bij haar zal komen te liggen.

gelijkwaardig ouderschap uitgangspunt na scheiding, in de rechtbank wordt er niet naar gehandeld.

klemcriterium, één van de twee ouders ontnomen gezag wanneer het kind klem of verloren kan komen tussen beide ouders dmv ruzies en spanningen.In de meeste gevallen is dit dan de vader die het gezag verliest.

 

In België sinds 2006 equal level playing field, als ouders na een scheiding er niet uitkomen, dan is er 50/50 verdeling gezag. Binnen 3 weken naar de rechter stappen zelf zonder advocaat als er problemen zijn bij ouderschapsverdeling. In Nederland niet. Probleem.

 

Strafrechtelijke weg voor ouderschapsgezag (ipv civiele procedure)

2 manieren: dwangsom of omgangs OTS (onder toezicht stelling door Jeugdzorg)

Dwangsom is vaak niet te innen door te laag inkomen van tegenpartij.

traject strafrecht, Hoge Raad 2005 bij gezamenlijk behouden gezag, als er één dat niet nakomt, onttrekt hij zich, en kan er aangifte gedaan worden. Als de vader de moeder aangeeft, dan gebeurt er niks, doorgestuurd naar advocaat en kinderrechter, als moeder aangeeft dan gaat de politie in actie. Onttrekking staat gelijk aan ontvoering in wetboek van strafrecht.

 

Nederlands Dagblad, meneer Vlaardingenbroek, artikel ouderschapsrecht 14 maart 2012.

 

In ongehuwde toestand

Erkenning kind bij aangifte burgerlijke stand niet genoeg. Geen enkel rechtsrelatie, het enige is alimentatie betalen, nog geen gezamenlijk gezag. Bij de burgerlijke stand worden vaders niet ingelicht over het feit dat ze dan nog geen gezag hebben en eigenlijk nog naar de rechtbank moeten. Dan ook nog in gezagsregister bij rechtbank ook met toestemming van moeder.

 

Vaderschapsverlof

2 dagen in Nederland. Praktische dingen, geboortekaartjes en aangifte burgerlijke stand. Geen ruimte om naar kind toe te groeien. Voorstel Groenlinks 2 weken vaderschapsverlof zoals in België afgewezen onder druk van werkgeversbonden.

 

 

 

We willen u ook deze links naar websites over vaders aanraden

vaderkenniscentrum

vitamine V

www.dwazevaders.nl